Legatbok for Stor-Elvdal - Legatene, opprinnelige statutter, fusjoner, historikk

|
Skrevet av Administrator

Artikkelindeks

 

Legatene, opprinnelige statutter, fusjoner, historikk

01 Haagen og Anne Atneosens legat 14
02 Christian og Marthe Bruun’s legat for Stor-Elvdal 16
03 Christian og Marthe Bruuns legat for Sollia 18
04 Stor-Elvdal Barnehjems Legat 20
05 Ole og Anne Evenstads minnelegat 25
06 Anne Evenstads legat til støtte for Diakonissegjerningen 29
07 Lensmand Evenstads legat 31
08 Distriktslege Søren Frosts legat 34
09 Sogneprest Knut Hals’ legat 36
10 Ragna Lillengets minde 38
11 Veterinærkaptein N. N. Myklebys legat 40
12 Halvor og Simen Negaards Minde 42
13 Knut Ophus og hustru Eline Ophus legat 44
14 Dorte Stais Legat 46
15 Hanna Stais Legat 48
16 Anders Bottolfsen Syren Trønnes Legat 50
17 Anne Sætres legat 52
18 Gedine Svestads legat 55
19 Gina Nickelsen Søstu Trønnes legat 58
20 Grosserer T T Trønnes og hustrus legat for diakonissesaken 60
21 Grosserer T T Trønnes og hustrus legat for sang og musikk 63
22 T T Trønnes legat for Storelvedalen 65
23 Sagfører P. Trønnes og hustru Anne Sirene Trønnes legat 67
24 Edvard og Karenus Westgaards legat for jordbruk 69
25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse 72
26 Karenus Westgaards legat til fremme av sang 74
27 Karenus Westgaards legat til fremme av musikk 76
28 Bottolf Gjermundsen Westgaard og hustru Sigrids legat 78
29 Halvor Andersen Vestgaards legat 80
30 Martinus Øiens legat 82
31 Legatet Marit Øvergaards minde 83
32 Ole og Marit Louise Øvergaards legat 85
33 Statutter for S A Christensen og hustru Anne Beates legat 87
34 Dorthinus O Moen og hustru Oline Olsdatters legat 89
*35 Anne Evenstads legat til Hedemark amts landhusholdningsselskab 90
36 Anne Evenstads legat til fremme af husflid 91
37 Løytnant Trygve Treseng og jordmor Berit Margrethe Tresengs legat 93

Legater som har kommet til etter at Legatboka av 1971 ble utgitt:

38 Kristian Nyhus's legat 95
39 Statutter for Sigfrid Margit og Melkior Øiens legat 97

Legater som ikke bestyres av Stor-Elvdal Legatkontor:

50 Ole Evenstads legat. 99
51 P.G Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat. 101
52 Hallstein Øvergaard og hustru Dagnys legat til skogsakens fremme 102
53 Bankier Johs. G. Heftyes legat 103
54 Axel Heibergs minnefond. 104
55 Lotterifondet 105
56 Generalmajor Alf Lund og hustrus legat 106
57 Nils A. Stangs legat 107
58 Skogingeniør N. E. Krogs legat (1908) 108
59 Mads W Stangs legat (1909) 109
60 Grosserer Charles Crawford Tandberg og hustru Ingeborg Alexandras legat 110
60 Verftsdirektør Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat 111

De 12 legatene nr. 50 - 61 forvaltes av Det Norske Skogselskap, med formål til skogsakens fremme. Skogselskapet averterer og foretar mulige tildelinger av bidrag.

De enkelte legater har følgende formål:

  • Spesielle formål: legat nr. 1, 11,15,29 og 33
  • Skog, jordbruk og skoler: 7, 24, 34, 35 og 50 til 61
  • Videregående skoler og praktisk opplæring: 18, 25, 28, 32 og 36
  • Verdig trengende og skoler: 3,5, 11,12, 14, 16, 17, 18 og 37
  • Syke og verdig trengende: 2, 4. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23 og 37
  • Diakonissegjerningen: 6 og 20
  • Piker og enslige kvinner, også enker: 10, 31 og 37
  • Sang og musikk: 21, 26, og 29
  • Godt stell av dyr: 11, 28 , 30