Legatbok for Stor-Elvdal - 51 P.G Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat.

|
Skrevet av Administrator

Artikkelindeks

 

51 P.G Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat.

§ 1
Legatet er opprettet av Sigurd Trønnes ifølge testamente av 5/11 1952

§ 2
Legatet kalles " P. G. Trønnes og Sigurd Trønnes skoglegat".

§ 3
Legatets kapital er kr. 25.000.-

§ 4
Av legatets renteavkastning legges årlig inntil 10% til kapitalen

§ 5
Legatets renteavkastning skal brukes til formål til beste for den direkte skogproduksjon i Stor-Elvdal - fortrinnsvis nordenfor Stai.

§ 6
Legatet bestyres av Det Norske Skogselskap.

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 40.000.-) Søknader om utdeling sendes Det Norske Skogselskap.