Våre legater

|
Skrevet av Administrator
Søknadsskjema for våre legater

Vi har to legater med ett søknadsskjema for hvert legat. Du må derfor gå til søknadsskjema for legatet du vil søke på. 

 

LENSMANN EVENSTADS LEGAT  STOR-ELVDALSLEGATENE