Nyheter

Når det er aktuelt vil det bli publisert nyheter under denne menyen

Endringer i legatene

Fra 01.januar 2019 er Kristian Nyhus legat fusjonert med Stor-Elvdalslegatene.

Søknadsskjema og vedtekter for Stor-Elvdalslegatene er justert for å ivareta legatet på en best mulig måte etter siste fusjon.

Les mer om endringene i vedtektene og søknadsskjema for legatet

Endringer for søkere til legatene

Søknader til Lensman Evenstads Legat vedr. næringsutviling innenfor landbruksbasert næring kan innsendes hele året .

  • Legatstyrene har 19.desember behandlet søknader for 2017, og midler fra Lensman Evenstads legat og Kristian Nyhus legat ble utbetalt før nyttår.
  • Grunnet negativ avkastning vil det ikke bli utdelt midler fra "Stor-Elvdals -Legatene" for 2017.