Om oss

Styre i våre 2 legater pr. 1 januar 2021

Lensman Evenstads Legat

Leder: Representant for skogeiere i Stor-Elvdal Rolf Maartmann
Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Even Moen
Styremedlem: Representant for fylkesmannens landbruksavdeling Erik Ilseng

  

Stor-Elvdalslegatene

Leder Lensman Evenstads Legat: Rolf Maartmann
Styremedlem: Ordfører i Stor-Elvdal kommune Even Moen
Styremedlem: Soknepresten i Stor-Elvdal kommune Jan Olav Veium